Ngày đăng bài: 23/06/2017 15:20
Lượt xem: 11530
Thông báo các buổi nói chuyển về "kỹ năng thũ lĩnh" và "tư duy sáng tạo" của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng

- Bạn đã từng ước ao được làm thủ lĩnh của một đội, nhóm, lớp, tổ chức?

 

    - Bạn muốn vâṇ dụng các tố chất thông minh sẵn có của mình để làm nên điều gì đó thật đặc biệt?

    ĐĂNG KÝ THAM GIA:

    Sinh viên có nhu cầu tham dự vui lòng điền thông tin vào mẫu đăng ký trực tuyến sau:

- Buổi nói chuyện “Kỹ năng thủ lĩnh”: https://goo.gl/m8Siqt

 

- Buổi nói chuyện “Tư duy sáng tạo”: https://goo.gl/qfKiKy