Ngày đăng bài: 02/01/2019 10:06
Lượt xem: 926
Hướng dẫn đăng nhập Ebook Tiếng Anh

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EBOOK TIẾNG ANH

1. GALE EBOOKS:

Bước 1: Đến website lib.hucfl.hueuni.edu.vn

Bước 2: Đến mục Tài liệu điện tử => Chọn mũi tên chỉ xuống Ebook Tiếng Anh => Chọn Gale Ebooks

Bước 3: Nhập mật khẩu: glorious

Bước 4: Chọn tựa sách cần đọc  

2. PEARSON EBOOKS

Bước 1: Đến website lib.hucfl.hueuni.edu.vn

Bước 2: Đến mục Tài liệu điện tử => Chọn mũi tên chỉ xuống Ebook Tiếng Anh => Chọn Pearson Ebooks

Bước 3: Đăng nhập bằng Username: thuviendhnn               Pass: thuvien2020

Bước 4: Chọn khóa học cần học

-          Teacher Development Interactive: Fundamentals of ELT

-          Teacher Development Interactive: Speaking

-          Teacher Development Interactive: Listening

-          Teacher Development Interactive: Reading

3. Vitalsource Ebooks

Bước 1: Đến website lib.hucfl.hueuni.edu.vn

Bước 2: Đến mục Tài liệu điện tử => Chọn mũi tên chỉ xuống Ebook Tiếng Anh => Chọn Vitalsource Ebooks

Bước 3: Đăng nhập bằng Username: dhnn_tttv@hueuni.edu.vn   Pass: Thuvien@2021

Bước 4: Chọn tựa sách cần đọc