Ngày đăng bài: 03/07/2018 17:08
Lượt xem: 8612
Thông báo về việc thay đổi cách thức sử dụng ebook của NXB Macmillan

TTTT-TV thông báo

Hiện nay, bạn đọc không thể truy cập trực tuyến vào các ebook của NXB Macmillan do đã hết hạn. Để tiếp tục sử dụng các ebook này, bạn đọc vui lòng đến trực tiếp tại Phòng đa phương tiện của Thư viện để được hướng dẫn.

Danh sách các ebook của NXB Macmillan:

 

 

 

Xin trân trọng cám ơn!

 

No

ISBN

Titles

 Qty

01

9780230369696

Success in Academic Writing

               1

02

9780230365124

Cultures and Change in Higher Education

               1

03

9780230364912

The Foundations of Research

               1

04

9781137304223

Facilitating Workshops

               1

05

9781137020352

Key Concepts in Contemporary Literature

               1

06

9781137179142

Success in Groupwork

               1

07

9781137222596

IT Skills for Successful Study

               1

08

9781137426536

Skills for Success

               1

09

9781137019776

Research and Teaching

               1

10

9781137395788

The PhD Viva

               1

11

9781137019233

Teaching Academic Writing in UK Higher Education

               1

12

9781137197627

The Student's Guide to Writing

               1

13

9781137396679

Learning, Teaching and Assessment in Higher Education

               1

14

9780230368002

Authoring a PhD

               1

15

9781137195975

Work Placements - A Survival Guide for Students

               1

16

9781137231376

Key Concepts in Cultural Studies

               1

17

9781137161130

Effective Communication for Arts and Humanities Students

               1

18

9781137194824

The Personal Tutor's Handbook

               1

19

9781137192691

How to Manage your Postgraduate Course

               1

20

9780230365100

Becoming an Academic

               1

21

9781137198334

Key Concepts in Medieval Literature

               1

22

9781137602671

Presentation Skills for Students

               1

23

9781137293350

How to Write Better Essays

               1

24

9780230365056

Learning Development in Higher Education

               1

25

9781137494863

The Professional Doctorate

               1

26

9781137150431

Structuring Your Research Thesis

               1

27

9781137152268

Information Skills

               1

28

9780230364950

The Postgraduate Research Handbook

               1

29

9780230365018

Understanding the International Student Experience

               1

30

9780230364974

The Undergraduate Research Handbook

               1

31

9781137508782

How to Begin Studying English Literature

               1

32

9781137146267

Research Using IT

               1

33

9781137175175

Key Concepts in Social Research Methods

               1

34

9781137153234

Write it Right

               1

35

9781137585066

Cite Them Right

               1

36

9781137289278

The Study Skills Handbook

               1

37

9781137020550

The Study Abroad Handbook

               1

38

9780230377240

Reflective Writing

               1

39

9781137550521

Critical Thinking Skills

               1

40

9781137254467

Key Concepts in Creative Writing

               1

41

9781137389787

How to Write Your Undergraduate Dissertation

               1

42

9781137299802

How to Use Your Reading in Your Essays

               1

43

9781137309037

Professional Writing

               1

44

9781137105905

Study Skills for Speakers of English as a Second Language

               1

45

9781137299796

The Student Phrase Book

               1