Ngày đăng bài: 12/06/2020 14:48
Lượt xem: 1372
Học liệu mở Tiếng Trung

1. Học Tiếng Trung Phạm Dương Châu
https://tiengtrung.vn/hoc-tieng-trung-online
2. Học Tiếng Trung Cầm Xu
https://www.youtube.com/user/omaicay90
3. Tiếng Trung 518
https://www.youtube.com/channel/UCBXF4FCoDrJBbEw1wvMxnrQ
4. Tiếng Trung Là Niềm Vui
https://www.youtube.com/channel/UC2OgPb-VMe4YoizfaUemu4Q
5. Hoàng Liên Trung Tâm TiếngTrung
https://www.tiengtrunghoanglien.com.vn/

6. Tiếng Trung VN https://www.tiengtrung.vn/
7. Chinese Tools https://www.chinese-tools.com/
8. Chinese Pod https://www.chinesepod.com/
9. Learn Chinese online https://learn-chinese.online/
10. CCTV Learning Chinese https://www.cctv.com/program/learnchinese/01/index.shtml
11. LingoHut https://lingohut.com/
12. Day Up Chinese http://www.daydayupchinese.com/
13. BBC Zhongwen https://www.bbc.com/zhongwen/simp

Cùng chuyên mục