Ngày đăng bài: 05/03/2019 16:27
Lượt xem: 1511
Hướng Dẫn Sử Dụng Các Tài Liệu Điện Tử

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Bước 1: Vào website Thư viện tại địa chỉ lib.hucfl.hueuni.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Thư viện

  • Đối với sinh viên, Tên đăng nhập là Mã sinh viên
  • Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên của Trường, Tên đăng nhập là Mã số thẻ đọc do Thư viện cấp

Bước 3: Vào mục Tài Liệu Điện tử để truy cập

Bước 4: Đăng nhập vào các Tài Liệu Điện tử

Lưu ý: Trong mổi Tài liệu điện tử đều có hướng dẫn cụ thể, riêng đối với CSDL Proquest Central thì chỉ truy cập được tại mạng nội bộ của trường ĐH Ngoại Ngữ.