Ngày đăng bài: 07/01/2016 16:36
Lượt xem: 10555
Thông báo tham gia khảo sát về chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 281/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch hành động cải tiến chất lượng sau Đánh giá ngoài,  Trung tâm Thông tin - Thư viện có kế hoạch khảo sát ý kiến bạn đọc về chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2017-2018.

 

Nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đề nghị giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học tích cực tham gia khảo sát theo Phiếu khảo sát trong thời gian từ ngày 15/5/2018 đến ngày 31/5/2018 tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1pmaUU6mzS4jovd1bcLMFunRUkP3Abg7-97s8Bas2YD4/viewform?edit_requested=true

 

Nội dung trả lời của giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học là cơ sở cho Trung tâm Thông tin - Thư viện cải tiến chất lượng hoạt động trong các năm học sau để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học các Khoa Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn.