Ngày đăng bài: 23/06/2017 15:26
Lượt xem: 11999
Thông báo về việc truy cập vào các CSDL điện tử.

Hiện nay, TTTT-TV đã đưa vào sử dụng các CSDL như CSDL Macmillan, CSDL Proquest Central, CSDL Credo References và CSDL KHCN Việt Nam trên website của Thư viện. Để có thể truy cập vào các CSDL này, đọc giả vui lòng Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập đã được cấp. Sau đó vào mục CSDL Điện tử và chọn mục Cấp tài khoản đăng nhập để lấy Username và Password. Đọc giả cũng có thể đọc thêm Hướng dẫn sử dụng CSDL ở mục Hướng dẫn.

Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sử dụng CSDL Điện tử, đọc giả vui lòng gửi email đến địa chỉ irc.hucfl@gmail.com để được giải đáp.

Xin trân trọng cám ơn.