Dòng Nội dung
1
2
3
Learn & Practice Vietnamese : A communication guide for travellers and residents
TP Hồ Chí Minh : Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh , 2014
255p. ; 21 cm

Cuốn sách này là cẩm nang giao tiếp dành cho người nước ngoài muốn làm quen với Tiếng Việt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)