thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Tác giả CN 贾,淮
Nhan đề 14077 = 当代中文 , 课本 / 贾淮,陆瑜
Thông tin xuất bản 北京 ;, 2010年
Mô tả vật lý sound dics 2 CD ROM : digital ; 3/4in
Tác giả(bs) CN 陆,瑜
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000029939
000 00466nmm a2200169 a 4500
00117805
0027
00414077
00520181101141651.0
008181101s2010 CHI
0091 0
040 |aHUCFL
0410 |aCHI
0820 |a495.17 |b
1001 |a贾,淮
24500|a14077 = |b当代中文 , |p课本 / |c贾淮,陆瑜
260 |a北京 ;, |c2010年
300 |asound dics 2 CD ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
7001 |a陆,瑜
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000029939
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029939 Kho Tiếng Việt 495.17 贾 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào