thông tin biểu ghi
DDC 306
Nhan đề 中国好人 = A Good Man in China
Thông tin xuất bản 沈阳 : 万卷出版公司 ;, 2012年
Mô tả vật lý sound dics 1 CD ROM : digital ; 3/4in
Tác giả(bs) CN 梁 ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000014857
000 00478nmm a2200169 a 4500
00117870
0027
00414323
00520181102103920.0
008181102s2012 Chi
0091 0
020 |a9787888346031
039|a20181102103920|bthuytt|y20181102103920|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a306
24500|a中国好人 = |bA Good Man in China
260 |a沈阳 : |b万卷出版公司 ;, |c2012年
300 |asound dics 1 CD ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
7001 |a梁 , |c彦民
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000014857
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000014857 Kho Tiếng Việt 306 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào