thông tin biểu ghi
DDC 100
Nhan đề 13429 : 下册
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言出版社 ;, 2011
Mô tả vật lý sound dics1 CD ROM : digital ; 3/4in
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000012315
000 00425nmm a2200157 a 4500
00117871
0027
00414329
00520181102104245.0
008181102s2011 Chi
0091 0
020 |a9787887741875
039|a20181102104245|bthuytt|y20181102104245|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a100
24500|a13429 : |b下册
260 |a北京 : |b北京语言出版社 ;, |c2011
300 |asound dics1 CD ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000012315
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000012315 Kho Tiếng Việt 100 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào