thông tin biểu ghi
DDC 495.13
Nhan đề 汉语口语速成
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言大学出版社 ;, 2012年
Mô tả vật lý sound dics 1 VDV ROM : digital ; 3/4in
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000029282
000 00447nmm a2200157 a 4500
00117879
0027
00414346
00520181102105008.0
008181102s2012 CHI
0091 0
020 |a9787887033789
039|a20181102105008|bthuytt|y20181102105008|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aCHI
0820 |a495.13 |b
24500|a汉语口语速成
260 |a北京 : |b北京语言大学出版社 ;, |c2012年
300 |asound dics 1 VDV ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000029282
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029282 Kho Tiếng Việt 495.13 马 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào