thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Nhan đề 14349 : 基本礼仪篇
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学出版社 ;, 2005年
Mô tả vật lý sound dics 1 CD ROM : digital ; 3/4in
Tác giả(bs) CN 沈 ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000029943
000 00479nmm a2200169 a 4500
00117880
0027
00414349
00520181102105145.0
008181102s2005 Chi
0091 0
020 |a9787900684394
039|a20181102105145|bthuytt|y20181102105145|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.17 |b
24500|a14349 : |b基本礼仪篇
260 |a北京 : |b北京大学出版社 ;, |c2005年
300 |asound dics 1 CD ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
7001 |a沈 , |c庶英
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000029943
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029943 Kho Tiếng Việt 495.17 张 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào