thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Tác giả CN 施,歌
Nhan đề 快乐汉语(词语卡片) / 施 歌
Thông tin xuất bản 北京 : 人民教育出版社 ;, 2010年
Mô tả vật lý sound dics 1 DVD : digital ; 3/4in
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000030450
000 00486nmm a2200169 a 4500
00117881
0027
00414350
00520181102105218.0
008181102s2010 Chi
0091 0
020 |a9787887703699
039|a20181102105218|bthuytt|y20181102105218|zthuytt
040 |aHucfl
0410 |aChi
0820 |a495.17 |b
1001 |a施,歌
24500|a快乐汉语(词语卡片) / |c施 歌
260 |a北京 : |b人民教育出版社 ;, |c2010年
300 |asound dics 1 DVD : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000030450
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000030450 Kho Tiếng Việt 495.17 施 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào