thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Tác giả CN 失,志平
Nhan đề 跟我们学习汉语
Thông tin xuất bản 北京
Mô tả vật lý sound dics 1 DVD : digital ; 3/4in
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000030451
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117882
0027
00414351
005201901021038
008181102s Chi
0091 0
020 |a9787887703378
039|y20190102103852|zthinlq
040 |aHucfl
041 |aChi
082 |a495.17 |b
100 |a失,志平
245 |a跟我们学习汉语
260 |a北京
300 |asound dics 1 DVD : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
852 |a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000030451
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/000030451thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000030451 Kho Tiếng Việt 495.17 失 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào