thông tin biểu ghi
DDC 418.0071
Tác giả CN Lightbown, Patsy.
Nhan đề How languages are learned / Patsy M. Lightbown and Nina Spada.
Lần xuất bản Fourth edition.
Thông tin xuất bản Oxford :Oxford University Press,2013.
Mô tả vật lý ix, 256 pages :illustrations ;25 cm.
Tùng thư Oxford handbooks for language teachers
Thuật ngữ chủ đề Language acquisition.
Thuật ngữ chủ đề Second language acquisition.
Thuật ngữ chủ đề Language transfer (Language learning)
Thuật ngữ chủ đề Interlanguage (Language learning)
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Spada, Nina Margaret.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000043521
000 01811nam a2200397 i 4500
00118227
0021
0043BCEFCE4-7852-44D2-A90F-431DD3CA859C
005201901021040
008 2013
0091 0
020 |a9780194541268 (pbk.)
039|a20190102104039|bthinlq|c20181112155417|dthuytt|y20181106163844|zthuytt
040 |aHUCFL
041|aEng
08200|a418.0071|223|bLIG
1001 |aLightbown, Patsy.
24510|aHow languages are learned /|cPatsy M. Lightbown and Nina Spada.
250 |aFourth edition.
260 |aOxford :|bOxford University Press,|c2013.
300 |aix, 256 pages :|billustrations ;|c25 cm.
4901 |aOxford handbooks for language teachers
504 |aIncludes bibliographical references (pages 227-247) and index.
5050 |aLanguage learning in early childhood -- Second language learning -- Individual differences in second language learning -- Explaining second language learning -- Observing learning and teaching in the second language classroom -- Second language learning in the classroom -- Popular ideas about language learning revisited.
650 0|aLanguage acquisition.
650 0|aSecond language acquisition.
650 0|aLanguage transfer (Language learning)
650 0|aInterlanguage (Language learning)
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aSpada, Nina Margaret.
830 0|aOxford handbooks for language teachers.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000043521
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/howlanguagesarelearned_43521thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000043521 Kho Tiếng Anh 418.0071 LIG Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào