thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 305.23509597 INI
    Initiatives to promte the role of Vietnamese youth in Asean integration and globalization :
DDC 305.23509597
Nhan đề Initiatives to promte the role of Vietnamese youth in Asean integration and globalization : In the central and central highlamds of Vietnam / Trương Long Nhật, Phan Thị Thảo Phương, Nguyễn Thị Diệu My...
Thông tin xuất bản Hue : Hue university publishing house, 2017
Mô tả vật lý 204tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Asean
Thuật ngữ chủ đề Initiative
Thuật ngữ chủ đề Vietnamese youth
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000043572, 000043581
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118235
0021
004C9225E1C-D004-43E7-B656-0A7995214352
005201901021039
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049128585|cSách không bán
039|a20190102103939|bthinlq|y20181115153637|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a305.23509597|bINI
245 |aInitiatives to promte the role of Vietnamese youth in Asean integration and globalization : |bIn the central and central highlamds of Vietnam / |cTrương Long Nhật, Phan Thị Thảo Phương, Nguyễn Thị Diệu My...|hcuốn
260 |aHue : |bHue university publishing house, |c2017
300 |a204tr. ; |c21cm.
650 |aAsean
650 |aInitiative
650 |aVietnamese youth
653 |aVăn hóa
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000043572, 000043581
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/43572_43581thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000043581 Kho Tiếng Anh 305.23509597 INI Mượn về nhà 1
2 000043572 Kho Tiếng Anh 305.23509597 INI Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào