thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Pickering, Kate
Nhan đề Global : Beginner coursebook / Kate Pickering, Jackie McAvoy
Thông tin xuất bản London : Macmillan Education , 2010
Mô tả vật lý 126p. : with eBook ; 30cm
Thuật ngữ chủ đề English language -study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language -textboks for foreign spearks
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN McAvoy, Jackie
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000044870, 000044937
000 00610cam a2200193 a 4500
00118256
0021
004C0A15F91-8498-4F86-AFBF-6307F18B1E4F
005202002041529
008180405s2010 eng
0091 0
020 |a978138001009
039|a20200204152901|bhuongttt|c20190605164102|dthuytt|y20190516153516|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428|bPIC
1000 |aPickering, Kate
24500|aGlobal : |bBeginner coursebook / |cKate Pickering, Jackie McAvoy
260 |aLondon : |bMacmillan Education , |c2010
300 |a126p. : |bwith eBook ; |c30cm
504 |aCommon european framework A1
650 0|aEnglish language |estudy and teaching
650 0|aEnglish language |xtextboks for foreign spearks
653|aKỹ năng tổng hợp
700|aMcAvoy, Jackie
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000044870, 000044937
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachthamkhao/global/globalgeginnerworkbookthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044870 Kho Tiếng Anh 428 PIC Mượn về nhà 1
2 000044937 Kho Tiếng Anh 428 PIC Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào