thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Tác giả CN Boyer-Dalat, Martine
Nhan đề Le DELF 100% réussite, A1 / Martine Boyer-Dalat, Romain Chrétien, Nicolas Frappe.
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2016
Mô tả vật lý 143 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Chrétien, Romain
Tác giả(bs) CN Frappe, Nicolas
Địa chỉ 105Kho Tiếng Pháp(2): 000044678, 000046918
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118257
0021
004E865E9E4-1FD7-4851-AA8B-7A6468B4CD8A
005201906051616
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9782278086252
039|a20190605161639|btintntd|c20190605161618|dtintntd|y20190516160613|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bBOY
1001 |aBoyer-Dalat, Martine
24510|aLe DELF 100% réussite, A1 / |cMartine Boyer-Dalat, Romain Chrétien, Nicolas Frappe.
260 |aParis : |bDidier, |c2016
300 |a143 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|e1 disque compact audio MP3. ; 12 cm
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
653 |aĐề kiểm tra
7001 |aChrétien, Romain
7001 |aFrappe, Nicolas
852|a105|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000044678, 000046918
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18257thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046918 Kho Tiếng Pháp 448.076 BOY Mượn về nhà 1
2 000044678 Kho Tiếng Pháp 448.076 BOY Mượn về nhà 2