thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Tác giả CN Dupleix, Dorothée
Nhan đề Le DELF 100% réussite, A2 / Dorothée Dupleix, Catherine Houssa
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2016
Mô tả vật lý 159 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Houssa, Catherine
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 46856
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118258
0021
0048808A891-B250-4801-BF05-86EC49824DFB
005201906060846
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9782278086269
039|a20190606084638|btintntd|c20190521143609|dtintntd|y20190517091902|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bDUP
1001 |aDupleix, Dorothée
24510|aLe DELF 100% réussite, A2 / |cDorothée Dupleix, Catherine Houssa
260 |aParis : |bDidier, |c2016
300 |a159 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|e1 disque compact audio MP3. ; 12 cm
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
7001 |aHoussa, Catherine
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 46856
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18258thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 46856 Kho Tiếng Pháp 448.076 DUP Mượn về nhà 1