thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Johnston, Olivia
Nhan đề Motivate :. Workbook /. / 3 / : Olivia Johnston .
Thông tin xuất bản Oxford : Macmillan Education , 2013
Mô tả vật lý 144p. ; : CD ; 30cm :
Thuật ngữ chủ đề English language -study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language -textboks for foreign spearks
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000044898, 000045286
000 00586cam a2200193 a 4500
00118259
0021
00442B078DA-569D-40B8-8F69-2CE9D412E435
005202002041530
008180405s2013 eng
0091 0
020 |a9780230451520
039|a20200204152943|bhuongttt|c20190606100744|dtintntd|y20190517092720|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428|bJOH
1000 |aJohnston, Olivia
24500|aMotivate :. |n3 / : |bWorkbook /. / |cOlivia Johnston .
260 |aOxford : |bMacmillan Education , |c2013
300 |a144p. ; : |bCD ; |c30cm :
650 0|aEnglish language |estudy and teaching
650 0|aEnglish language |xtextboks for foreign spearks
653|aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000044898, 000045286
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachthamkhao/motivateworkbook4thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045286 Kho Tiếng Anh 428 JOH Mượn về nhà 1
2 000044898 Kho Tiếng Anh 428 JOH Mượn về nhà 1