thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Tác giả CN Girardeau, Bruno
Nhan đề Le DELF 100% réussite, B1 / Bruno Girardeau, Émilie Jacament, Marie Salin.
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2016
Mô tả vật lý 191 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Jacament, Émilie
Tác giả(bs) CN Salin, Marie
Địa chỉ 105Kho Tiếng Pháp(2): 000045489, 000047209
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118260
0021
004EBE4023C-A789-49F7-8B00-B0F6D33DF251
005201906051618
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a 9782278086276
039|a20190605161807|btintntd|c20190605155005|dthuytt|y20190517093003|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bGIR
1001 |aGirardeau, Bruno
24510|aLe DELF 100% réussite, B1 / |cBruno Girardeau, Émilie Jacament, Marie Salin.
260 |aParis : |bDidier, |c2016
300 |a191 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|e1 disque compact audio MP3. ; 12 cm
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
7001 |aJacament, Émilie
7001|aSalin, Marie
852|a105|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000045489, 000047209
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18260thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047209 Kho Tiếng Pháp 448.076 GIR Mượn về nhà 1
2 000045489 Kho Tiếng Pháp 448.076 GIR Mượn về nhà 2