thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Nhan đề Le DELF 100% réussite, B2 / Lucile Bertaux, Nicolas Frappe, Stéphanie Grindatto... [et al.].
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2016
Mô tả vật lý 191 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Frappe, Nicolas
Tác giả(bs) CN Bertaux, Lucile
Tác giả(bs) CN Grindatto, Stéphanie
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(2): 000045189, 000047208
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118262
0021
00442F65136-9BD7-4826-AB8C-11CCF60B9C15
005201906061619
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9782278086283
039|a20190606161917|btintntd|c20190606160529|dtintntd|y20190517095426|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bDEL
24503|aLe DELF 100% réussite, B2 / |cLucile Bertaux, Nicolas Frappe, Stéphanie Grindatto... [et al.].
260 |aParis : |bDidier, |c2016
300 |a191 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|e1 disque compact audio MP3. ; 12 cm
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
7001 |aFrappe, Nicolas
7001|aBertaux, Lucile
7001|aGrindatto, Stéphanie
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000045189, 000047208
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18262thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045189 Kho Tiếng Pháp 448.076 DEL Mượn về nhà 1
2 000047208 Kho Tiếng Pháp 448.076 DEL Mượn về nhà 2