thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Nhan đề Le DALF 100% réussite, C1/C2 / Lucile Chapiro, Dorothée Dupleix, Nicolas Frappe... [et al.].
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2017
Mô tả vật lý 319 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Chapiro, Lucile
Tác giả(bs) CN Frappe, Nicolas
Tác giả(bs) CN Dupleix, Dorothée
Địa chỉ 105Kho Tiếng Pháp(1): 000045096
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118263
0021
00435F49B3F-D72D-4EEA-BF76-343BA6F49E65
005201906051626
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9782278087945
039|a20190605162637|btintntd|c20190605155243|dtintntd|y20190517104212|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bDAL
24503|aLe DALF 100% réussite, C1/C2 / |cLucile Chapiro, Dorothée Dupleix, Nicolas Frappe... [et al.].
260 |aParis : |bDidier, |c2017
300 |a319 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|e1 disque compact audio MP3. ; 12 cm
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
7001 |aChapiro, Lucile
7001|aFrappe, Nicolas
7001|aDupleix, Dorothée
852|a105|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000045096
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18263thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045096 Kho Tiếng Pháp 448.076 DAL Mượn về nhà 1