thông tin biểu ghi
DDC 448.076
Tác giả CN Clément-Rodríguez, David
Nhan đề Abc DELF A2 : 200 exercices / David Clément-Rodríguez, Amélie Lombardini.
Thông tin xuất bản Paris : CLE International, 2013
Mô tả vật lý 192 p. : ill. en coul. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française.
Thuật ngữ chủ đề DELF
Thuật ngữ chủ đề Français (Langue) -- Examens -- Guides de l'étudiant.
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Môn học Nói 2
Môn học Viết 2
Tác giả(bs) CN Lombardini, Lombardini
Địa chỉ 105Kho Tiếng Pháp(6): 000045339, 000045494, 000046138, 000046145, 000046851, 000046875
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118264
0022
004C96DB39D-7C68-43CB-80D4-665679554082
005201906051627
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9782090381726
039|a20190605162706|btintntd|c20190605160259|dtintntd|y20190520094206|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bCLE
1001 |aClément-Rodríguez, David
24510|aAbc DELF A2 : |b200 exercices / |cDavid Clément-Rodríguez, Amélie Lombardini.
260 |aParis : |bCLE International, |c2013
300 |a192 p. : |bill. en coul. ; |c28 cm.|e1 CD-MP3 + 1 livret de corrigés (16 p. ; 24 cm)
650 |aDiplôme d'études en langue française.
650 |aDELF
650 |aFrançais (Langue) -- Examens -- Guides de l'étudiant.
653|aTài liệu tham khảo
690 |aNói 2
690|aViết 2
691 |aNgôn ngữ Pháp
691|aSư phạm Pháp
692 |aTiếng Pháp
7001 |aLombardini, Lombardini
852|a105|bKho Tiếng Pháp|j(6): 000045339, 000045494, 000046138, 000046145, 000046851, 000046875
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18264thumbimage.jpg
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046145 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 1
2 000045339 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 2
3 000045494 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 3
4 000046875 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 4
5 000046851 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 5
6 000046138 Kho Tiếng Pháp 448.076 CLE Mượn về nhà 6

Không có liên kết tài liệu số nào