thông tin biểu ghi
DDC 418.007 1
Tác giả CN Brown, H. Douglas
Nhan đề Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy / H. Douglas Brown, Heekyeong Lee
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản [Great Britain] : White Plains, N.Y : Longman , 2015
Mô tả vật lý xvi, 668 p. : ill. ; 24 cm
Phụ chú Previous ed.: London Prentice-Hall International (UK), 1994
Thuật ngữ chủ đề English language -Foreign speakers -Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Language and languages -Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Interaction analysis in education
Từ khóa tự do PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học 2 (Biên soạn và chỉnh sửa tài liệu- Materials development and adaptation)
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học 3 (Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ - Language testing and evaluation)
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Methods of English Language Teaching)
Từ khóa tự do Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh (Principles and Methods in English Language Teaching)
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học 6A (Thực hành giảng dạy - Teaching practicum)
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Môn học Phương pháp dạy học 2 Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ
Môn học Phương pháp dạy học 3 Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000045688
000 01644cam a2200325 a 4500
00118305
0022
0042E39650F-02AB-43E1-947A-2044ACEDC37E
005201906131636
008090924s2015 eng
0091 0
020 |a9780133925852|cNo price
039|a20190613163609|bthuytt|c20190613162838|dthuytt|y20190613161400|zthuytt
040 |aDLC |cDLC |dHUCFL |dUk
0410 |aeng
08204|221 |a418.007 1 |bBRO
1001 |aBrown, H. Douglas |d1941
24510|aTeaching by principles : |ban interactive approach to language pedagogy / |cH. Douglas Brown, Heekyeong Lee
250 |a4th ed
260 |a[Great Britain] : |aWhite Plains, N.Y : |bLongman , |c2015
300 |axvi, 668 p. : |bill. ; |c24 cm
500 |aPrevious ed.: London Prentice-Hall International (UK), 1994
504 |aIncludes bibliographical references and indexes
650 0|aEnglish language |xForeign speakers |xStudy and teaching
650 0|aLanguage and languages |xStudy and teaching
650 0|aInteraction analysis in education
653 |aPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
653 |aPhương pháp dạy học 2 (Biên soạn và chỉnh sửa tài liệu- Materials development and adaptation)
653 |aPhương pháp dạy học 3 (Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ - Language testing and evaluation)
653 |aPhương pháp giảng dạy tiếng Anh (Methods of English Language Teaching)
653 |aNguyên lý giảng dạy tiếng Anh (Principles and Methods in English Language Teaching)
653 |aPhương pháp dạy học 6A (Thực hành giảng dạy - Teaching practicum)
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aTài liệu tham khảo
690|aPhương pháp dạy học 2 Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ
690|aPhương pháp dạy học 3 Trắc nghiệm và đánh giá ngôn ngữ
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000045688
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045688 Kho Tiếng Anh 418.0071 BRO Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào