thông tin biểu ghi
DDC 428.4
Tác giả CN Jalongo, Mary Renck
Nhan đề Writing for Publication / Mary Renck Jalongo, Olivia N. Saracho
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản Springer International Publishing Switzerland , 2016
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119007
00210
004B3E2C7A1-5579-4B47-9731-7E2D2B0DAB1B
005202005280941
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9783319316505
039|a20200528093931|bthinlq|c20200519073806|dthuytt|y20200519073446|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a428.4|bJAL
100 |aJalongo, Mary Renck
245 |aWriting for Publication / |cMary Renck Jalongo, Olivia N. Saracho
250|a1st ed.
260 |bSpringer International Publishing Switzerland , |c2016
653 |aViết
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachspringer/writingforpublication_19007_001thumbimage.jpg
890|c1