thông tin biểu ghi
DDC 428.0071
Tác giả CN Lin, Angel M.Y.
Nhan đề Language Across the Curriculum & CLIL in English as an Additional Language (EAL) Contexts / Angel M.Y. Lin
Lần xuất bản 1st ed
Thông tin xuất bản Springer Science+Business Media Singapore , 2016
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119008
00210
00491AAEC06-3108-4633-BAC1-E5BF43EBDD11
005202005280943
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9789811018022
039|a20200528094135|bthinlq|y20200519075134|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a428.0071|bLIN
100 |aLin, Angel M.Y.
245 |aLanguage Across the Curriculum & CLIL in English as an Additional Language (EAL) Contexts / |cAngel M.Y. Lin
250 |a1st ed
260 |bSpringer Science+Business Media Singapore , |c2016
653 |aPhương pháp giảng dạy
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachspringer/languageacrossthecurriculum_19008_001thumbimage.jpg
890|c1