thông tin biểu ghi
DDC 428.4
Tác giả CN Guest, Michael
Nhan đề Conferencing and Presentation English for Young Academics / Michael Guest
Lần xuất bản 1st ed
Thông tin xuất bản Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 2018
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119009
00210
00401B84766-D437-4954-9ABC-A7E3E3C92A85
005202005190824
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9789811324758
039|y20200519082237|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a428.4|bGUE
100 |aGuest, Michael
245 |aConferencing and Presentation English for Young Academics / |c Michael Guest
250 |a1st ed
260 |bSpringer Nature Singapore Pte Ltd. , |c2018
653 |aViết
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH

Không có liên kết tài liệu số nào