thông tin biểu ghi
DDC 620
Tác giả CN Huang, Ronghuai
Nhan đề Educational Technology / Ronghuai Huang, J. Michael Spector, Junfeng Yang
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 2019
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119011
00210
0048E3F2086-AD38-4AF5-B8AD-CE52F56BE263
005202005190842
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9789811366437
039|y20200519084101|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a620|bHUA
100 |a Huang, Ronghuai
245 |aEducational Technology / |cRonghuai Huang, J. Michael Spector, Junfeng Yang
250 |a1st ed.
260 |bSpringer Nature Singapore Pte Ltd. , |c2019
653 |aTiếng anh chuyên ngành
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH

Không có liên kết tài liệu số nào