thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 418.0071 GRA
    The construction of English : culture, consumerism and promotion in the ELT global coursebook /
DDC 418.0071
Tác giả CN Gray, John
Nhan đề The construction of English : culture, consumerism and promotion in the ELT global coursebook / John Gray
Thông tin xuất bản Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015.
Mô tả vật lý 218tr. ; 21cm.
Tóm tắt This book takes the view that ELT global coursebooks, in addition to being curriculum artefacts, are also highly wrought cultural artefacts which seek to make English mean in highly selective ways and it argues that the textual construction (and imaging) of English parallels the processes of commodity promotion more generally
Thuật ngữ chủ đề English language -- Study and teaching
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052278
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119120
0021
0049B082A8C-1D40-4637-B1B8-ABCDF90B88CB
005202007021424
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9781137507242
039|a20200702142231|bthuytt|y20200629162911|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a418.0071|bGRA
100 |aGray, John
245 |aThe construction of English : culture, consumerism and promotion in the ELT global coursebook / |cJohn Gray
260 |aBasingstoke, Hampshire : |b Palgrave Macmillan, |c 2015.
300 |a218tr. ; |c21cm.
520 |aThis book takes the view that ELT global coursebooks, in addition to being curriculum artefacts, are also highly wrought cultural artefacts which seek to make English mean in highly selective ways and it argues that the textual construction (and imaging) of English parallels the processes of commodity promotion more generally
650 |a English language -- Study and teaching
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052278
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19120thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052278 Kho Tiếng Anh 418.0071 GRA Mượn về nhà 1 Hạn trả:20-07-2020

Không có liên kết tài liệu số nào