thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 418.0071 ENG
    English language teaching textbooks : content, consumption, production /
DDC 418.0071
Nhan đề English language teaching textbooks : content, consumption, production / Nigel Harwood
Thông tin xuất bản Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop., 2014.
Mô tả vật lý 373tr. ; 21cm.
Tóm tắt English language teaching textbooks (or coursebooks) play a central role in the life of a classroom. This edited volume contains research-informed chapters focusing on: analysis of textbook content; how textbooks are used in the classroom; and textbook writers' accounts of the materials writing, design, and publishing process.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Harwood, Nigel
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052275
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119121
0021
004EFA15BB0-BE0E-463D-BC1A-3C8AD5564C12
005202007021421
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9781137276308
039|a20200702142005|bthuytt|y20200629165010|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418.0071|bENG
245 |aEnglish language teaching textbooks : content, consumption, production / |cNigel Harwood
260 |aBasingstoke ; New York : |bPalgrave Macmillan, cop., |c 2014.
300 |a373tr. ; |c21cm.
520 |aEnglish language teaching textbooks (or coursebooks) play a central role in the life of a classroom. This edited volume contains research-informed chapters focusing on: analysis of textbook content; how textbooks are used in the classroom; and textbook writers' accounts of the materials writing, design, and publishing process.
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aHarwood, Nigel
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052275
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19121thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052275 Kho Tiếng Anh 418.0071 ENG Mượn về nhà 1 Hạn trả:20-07-2020

Không có liên kết tài liệu số nào