thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 418.0071 LAN
    Materials evaluation and design for language teaching /
DDC 418.0071
Tác giả CN McGrath, Lan
Nhan đề Materials evaluation and design for language teaching / Lan McGrath
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản Edinburgh : Edinburgh University Pres, 2016
Mô tả vật lý 344tr. ; 23cm.
Tóm tắt Provides advanced introductions to the main areas of study in contemporary Applied Linguistics, with a principal focus on the theory and practice of language teaching and language learning and on the processes and problems of language in use
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052274
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119122
0021
00410E1DA99-7043-4BDB-97C0-6A87A20C1B71
005202007021420
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9780748645671
039|a20200702141904|bthuytt|y20200629170655|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418.0071|bLAN
100 |a McGrath, Lan
245 |aMaterials evaluation and design for language teaching / |cLan McGrath
250 |a2nd ed
260 |aEdinburgh : |bEdinburgh University Pres, |c2016
300 |a344tr. ; |c23cm.
520 |aProvides advanced introductions to the main areas of study in contemporary Applied Linguistics, with a principal focus on the theory and practice of language teaching and language learning and on the processes and problems of language in use
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052274
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19122thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052274 Kho Tiếng Anh 418.0071 LAN Mượn về nhà 1 Hạn trả:20-07-2020

Không có liên kết tài liệu số nào