thông tin biểu ghi
DDC 418.0071
Nhan đề Applied linguistics and materials development / Brian Tomlinson
Thông tin xuất bản London : Bloomsbury Academic, 2013.
Mô tả vật lý 335tr. ; 25cm.
Tóm tắt Applies applied linguistic theories to the development of materials for language learning to add new depth to the field
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(3): 000052273, 000052350, 000052410
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119123
0021
0046C3A8CD5-4941-4C01-977B-B666AF5399E2
005202012151009
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9781441109439
039|a20201215100940|bthuytt|c20201207172639|dthuytt|y20200629172133|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418.0071|bAPP
245 |aApplied linguistics and materials development / |cBrian Tomlinson
260 |aLondon : |b Bloomsbury Academic, |c2013.
300 |a335tr. ; |c25cm.
520 |aApplies applied linguistic theories to the development of materials for language learning to add new depth to the field
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(3): 000052273, 000052350, 000052410
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19123thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052273 Kho Tiếng Anh 418.0071 APP Mượn về nhà 1
2 000052410 Kho Tiếng Anh 418.0071 APP Mượn về nhà 3
3 000052350 Kho Tiếng Anh 418.0071 APP Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào