thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.602 KUM
    よくわかる翻訳通訳学 / Yoku wakaru hon'yaku tsūyakugaku
DDC 495.602
Tác giả CN 鳥飼玖美子 Kumiko Torikai
Nhan đề よくわかる翻訳通訳学 / Yoku wakaru hon'yaku tsūyakugaku
Thông tin xuất bản Kyōto Mineruva Shobō, 2013
Mô tả vật lý 189tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000047478
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119124
0021
0048C4C68F9-8BE3-4EC7-B2E6-EE6F48FA62CF
005202007021418
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9784623067275
039|a20200702141709|bthuytt|c20200630084018|dthuytt|y20200630083946|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.602|bKUM
100 |a鳥飼玖美子 Kumiko Torikai
245 |aよくわかる翻訳通訳学 / Yoku wakaru hon'yaku tsūyakugaku
260 |bKyōto Mineruva Shobō, |c 2013
300 |a189tr. ; |c25cm.
653 |aDịch
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000047478
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19124thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047478 Kho Tiếng Nhật 495.602 KUM Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào