thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.684 MAN
    まねして上達! にほんご音読トレーニング = Reading aloud in Japanese! / Maneshite jōtatsu! Nihongo ondoku torēningu = Reading aloud in Japanese! /
DDC 495.684
Nhan đề まねして上達! にほんご音読トレーニング = Reading aloud in Japanese! / Maneshite jōtatsu! Nihongo ondoku torēningu = Reading aloud in Japanese! / 松浦真理子, 福池秋水, 河野麻衣子...
Thông tin xuất bản Tōkyō : Asuku Shuppan, 2014.
Mô tả vật lý 175tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đọc
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000045404
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119125
0021
0040EF1907F-3064-4219-AC1B-67A6313DFE2E
005202007021444
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9784872178883
039|a20200702144226|bthuytt|c20200630090930|dthuytt|y20200630090902|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.684|bMAN
245 |aまねして上達! にほんご音読トレーニング = Reading aloud in Japanese! / Maneshite jōtatsu! Nihongo ondoku torēningu = Reading aloud in Japanese! / |c松浦真理子, 福池秋水, 河野麻衣子...
260 |aTōkyō : |bAsuku Shuppan, |c2014.
300 |a175tr. ; |ccm.|e1CD
653 |aĐọc
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000045404
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19125thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045404 Kho Tiếng Nhật 495.684 MAN Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào