thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.602 BAN
    はじめてのウィスパリング同時通訳 = Beginner's simultaneous interpretation by whispering /
DDC 495.602
Tác giả CN 柴田バネッサ Banessa Kiyomi Shibata
Nhan đề はじめてのウィスパリング同時通訳 = Beginner's simultaneous interpretation by whispering / 柴田バネッサ
Thông tin xuất bản Tokyo : Nanundo, 2004,2017
Mô tả vật lý 191tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000047491
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119126
0021
004E73B0406-8CC1-458A-81FE-1E68535CC200
005202007021444
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a9784523264453
039|a20200702144300|bthuytt|y20200630092731|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.602|bBAN
100 |a柴田バネッサ Banessa Kiyomi Shibata
245 |aはじめてのウィスパリング同時通訳 = Beginner's simultaneous interpretation by whispering / |c柴田バネッサ
260 |a Tokyo : |bNanundo, |c2004,2017
300 |a191tr. ; |c21cm.|e2CD
653 |aDịch
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000047491
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19126thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047491 Kho Tiếng Nhật 495.602 BAN Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào