thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.602 SHI
    新翻訳力を鍛える本 : もっと稼げる産業翻訳者になる! Shin hon'yakuryoku o kitaeru hon : motto kasegeru sangyō hon'yakusha ni naru!
DDC 495.602
Nhan đề 新翻訳力を鍛える本 : もっと稼げる産業翻訳者になる! Shin hon'yakuryoku o kitaeru hon : motto kasegeru sangyō hon'yakusha ni naru!
Thông tin xuất bản Tōkyō : Ikarosushuppan, 2017.
Mô tả vật lý 192tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000047756
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119127
0021
00447FFF172-6666-4201-A2CB-6E528E26FD52
005202007021415
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9784802204286
039|a20200702141411|bthuytt|y20200630102012|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.602|bSHI
245 |a新翻訳力を鍛える本 : もっと稼げる産業翻訳者になる! Shin hon'yakuryoku o kitaeru hon : motto kasegeru sangyō hon'yakusha ni naru!
260 |aTōkyō : |b Ikarosushuppan,|c 2017.
300 |a192tr. ; |c28cm.
653 |aDịch
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000047756
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/3.6.2020/19127thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047756 Kho Tiếng Nhật 495.602 SHI Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào