thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.78 ESE
    에센스 이화 한국어2C, English version = Essence Ewha Korean / / Esensŭ Ihwa Han'gugŏ /
DDC 495.78
Tác giả TT 이화 여자 대학교 언어 교육원 지음
Nhan đề 에센스 이화 한국어2C, English version = Essence Ewha Korean / / Esensŭ Ihwa Han'gugŏ / 이화 여자 대학교 언어 교육원 지음
Thông tin xuất bản Sŏul T'ŭkpyŏl-si : Ihwa Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2017
Mô tả vật lý 93+29tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(2): 000045699, 000052395
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119234
0021
00491C642C1-68A9-49E5-8D7E-45D2DCA10858
005202007281641
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9791158902018
039|a20200728163939|bthuytt|y20200728151219|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.78|bESE
110 |a이화 여자 대학교 언어 교육원 지음
245 |a에센스 이화 한국어2C, English version = Essence Ewha Korean / / Esensŭ Ihwa Han'gugŏ / |c이화 여자 대학교 언어 교육원 지음
260 |aSŏul T'ŭkpyŏl-si : |b Ihwa Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, |c 2017
300 |a93+29tr. ; |c25cm.
653 |aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(2): 000045699, 000052395
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19234thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045699 Kho Tiếng Hàn 495.78 ESE Mượn về nhà 1
2 000052395 Kho Tiếng Hàn 495.78 ESE Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào