thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 111 WON
    관용어 와 속담 으로 배우는 한국어 = Learn Korean thru idioms and proverbs /
DDC 111
Tác giả CN 원 은영 won eun-yeong
Nhan đề 관용어 와 속담 으로 배우는 한국어 = Learn Korean thru idioms and proverbs / 원 은영, 이 경아
Thông tin xuất bản Sŏul-si : Tosŏ Ch'ulp'an Ch'am, 2017, 2018
Mô tả vật lý 271tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do 1111
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(2): 000045449, 000052401
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119237
0021
004BD1B407B-1ADB-4218-9E2F-D5F7DEBCD510
005202007291622
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9791195883684
039|a20200729162041|bthuytt|y20200729101428|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a111|bWON
100 |a원 은영 won eun-yeong
245 |a관용어 와 속담 으로 배우는 한국어 = Learn Korean thru idioms and proverbs / |c원 은영, 이 경아
260 |aSŏul-si : |bTosŏ Ch'ulp'an Ch'am, |c2017, 2018
300 |a271tr. ; |c28cm.
653 |a1111
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(2): 000045449, 000052401
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19237thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045449 Kho Tiếng Hàn 111 WON Mượn về nhà 1
2 000052401 Kho Tiếng Hàn 111 WON Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào