thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.70071 HYE
    한국어 : 선생님 을 위한 문법 교수법, 초급 2 / Han'gugŏ : Sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp, ch'ogŭp 2 = Teaching method of Korean grammar for teachers, novice level 2 /
DDC 495.70071
Tác giả CN 라 혜민 Hye-min Na
Nhan đề 한국어 : 선생님 을 위한 문법 교수법, 초급 2 / Han'gugŏ : Sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp, ch'ogŭp 2 = Teaching method of Korean grammar for teachers, novice level 2 / 라 혜민, 김 순우
Thông tin xuất bản Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Sot'ong, impr, 2011,2014,2017
Mô tả vật lý 200tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(2): 000045137, 000052405
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119239
0021
004020B7595-94A6-4CE1-8F2F-D87D8F2AF20D
005202007291623
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9788993454482
039|a20200729162157|bthuytt|y20200729151602|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.70071|bHYE
100 |a라 혜민 Hye-min Na
245 |a한국어 : 선생님 을 위한 문법 교수법, 초급 2 / Han'gugŏ : Sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp, ch'ogŭp 2 = Teaching method of Korean grammar for teachers, novice level 2 / |c라 혜민, 김 순우
260 |a Sŏul T'ŭkpyŏlsi : |bSot'ong, impr, |c 2011,2014,2017
300 |a200tr. ; |c28cm.
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(2): 000045137, 000052405
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19239thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052405 Kho Tiếng Hàn 495.70071 HYE Mượn về nhà 1
2 000045137 Kho Tiếng Hàn 495.70071 HYE Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào