thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 111 HAN
    한국어 교실 엿 보기 : 초급・중급 을 위한 활동지 / Han'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji
DDC 111
Tác giả TT 한국어 교육 열린 연구회 저
Nhan đề 한국어 교실 엿 보기 : 초급・중급 을 위한 활동지 / Han'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji
Thông tin xuất bản Sŏul-si : Hau, 2012, 2017.
Mô tả vật lý 189tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do 111
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(1): 000044594
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119242
0021
0040C7F2B2B-0E19-42C4-89E1-20FA49E4D423
005202007291625
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9788976998705
039|a20200729162342|bthuytt|y20200729161134|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a111|bHAN
110 |a한국어 교육 열린 연구회 저
245 |a한국어 교실 엿 보기 : 초급・중급 을 위한 활동지 / Han'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji
260 |a Sŏul-si : |b Hau, |c2012, 2017.
300 |a189tr. ; |c28cm.
653 |a111
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(1): 000044594
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19242thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044594 Kho Tiếng Hàn 111 HAN Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào