thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 418.0071 McC
    Uncovering EAP book : teaching academic writing and reading /
DDC 418.0071
Tác giả CN McCarter, Sam
Nhan đề Uncovering EAP book : teaching academic writing and reading / Sam McCarter; Phil Jakes
Thông tin xuất bản Oxford : Macmillan Distribution, 2009.
Mô tả vật lý 176tr. ; 25cm.
Thuật ngữ chủ đề English language -- Study and teaching (Higher) -- Foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Academic writing -- Study and teaching.
Thuật ngữ chủ đề English language -- Rhetoric -- Study and teaching.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000052358, 000052421
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119246
0021
004EB5F474C-E196-4E1A-AF9B-F5C1B1BF4777
005202009211537
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780230723221
039|a20200921153505|bthuytt|c20200915160832|dthuytt|y20200909095150|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418.0071|bMcC
100 |aMcCarter, Sam
245 |aUncovering EAP book : teaching academic writing and reading / |cSam McCarter; Phil Jakes
260 |aOxford : |b Macmillan Distribution, |c2009.
300 |a176tr. ; |c25cm.
650 |a English language -- Study and teaching (Higher) -- Foreign speakers
650 |aAcademic writing -- Study and teaching.
650 |aEnglish language -- Rhetoric -- Study and teaching.
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000052358, 000052421
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/15.9.2020/19246thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052421 Kho Tiếng Anh 4180071 McC Mượn về nhà 1
2 000052358 Kho Tiếng Anh 4180071 McC Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào