thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 330 PON
    Technical Analysis and Chart Interpretations: A Comprehensive Guide to Unde /
DDC 330
Tác giả CN Ponsi, Ed
Nhan đề Technical Analysis and Chart Interpretations: A Comprehensive Guide to Unde / Ed Pons
Thông tin xuất bản Canada : John Wiley & Sons, 2016
Mô tả vật lý 358tr. ; 23cm.
Tóm tắt Ed Ponsi's straightforward guide to understanding technical analysis Technical Analysis and Chart Interpretations delivers simple explanations and easy-to-understand techniques that demystify the technical analysis process
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052423
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119248
0021
00411C1BBC0-572F-46F9-99DA-A891AF91E807
005202009151616
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781119048336
039|a20200915161407|bthuytt|y20200909103915|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a330|bPON
100 |aPonsi, Ed
245 |aTechnical Analysis and Chart Interpretations: A Comprehensive Guide to Unde / |cEd Pons
260 |aCanada : |bJohn Wiley & Sons, |c2016
300 |a358tr. ; |c23cm.
520 |aEd Ponsi's straightforward guide to understanding technical analysis Technical Analysis and Chart Interpretations delivers simple explanations and easy-to-understand techniques that demystify the technical analysis process
653 |aTiếng anh chuyên ngành
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052423
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/15.9.2020/19248thumbimage.jpg
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052423 Kho Tiếng Anh 330 PON Mượn về nhà 1 Hạn trả:30-09-2020

Không có liên kết tài liệu số nào