thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 380 JON
    New international business English : communication skills in English for business purposes. Student's book. /
DDC 380
Tác giả CN Jones, Leo
Nhan đề New international business English : communication skills in English for business purposes. Student's book. / Leo Jones, Richard Alexander
Lần xuất bản Updated ed
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2013
Mô tả vật lý 176tr. ; 28cm.
Tóm tắt New International Business English Updated edition is an upper intermediate (B2) level course for learners who need to use English in their day-to-day work.
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000052447-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119251
0021
004ACCEB85E-FBB0-410A-B20E-D5364D03330F
005202009151613
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9781107632219
039|a20200915161134|bthuytt|y20200911153258|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a380|bJON
100 |a Jones, Leo
245 |aNew international business English : communication skills in English for business purposes. Student's book. / |cLeo Jones, Richard Alexander
250 |a Updated ed
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2013
300 |a176tr. ; |c28cm.
520 |aNew International Business English Updated edition is an upper intermediate (B2) level course for learners who need to use English in their day-to-day work.
653 |aTiếng anh chuyên ngành
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000052447-8
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/15.9.2020/19251thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052448 Kho Tiếng Anh 380 JON Mượn về nhà 1
2 000052447 Kho Tiếng Anh 380 JON Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào