thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Nghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng phần mền AUDACITY trong giảng dạy nghe , nói của giảng viên khoa tiếng anh chuyên ngành, Trường đại học Ngoại ngữ , Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân An
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng phần mền AUDACITY trong giảng dạy nghe , nói của giảng viên khoa tiếng anh chuyên ngành, Trường đại học Ngoại ngữ , Đại học Huế / Nguyễn Thị Vân An
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 58tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121355
0025
0041E34EE50-9E47-485F-8288-85D12AD2B34C
005202107201503
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720150306|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Vân An
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng phần mền AUDACITY trong giảng dạy nghe , nói của giảng viên khoa tiếng anh chuyên ngành, Trường đại học Ngoại ngữ , Đại học Huế / |cNguyễn Thị Vân An
260 |aHuế, |c2019
300 |a58tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1