thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 PHA
    Thực trạng học kỹ năng nói môn tiếng anh trình độ A1( Bậc 1/6) hiên nay của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Phạm, Trần Thùy Anh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Thực trạng học kỹ năng nói môn tiếng anh trình độ A1( Bậc 1/6) hiên nay của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế / Phạm Trần Thùy Anh
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 54tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121356
0025
004D7D5118F-E21D-42A7-B30A-663CDB9CABF7
005202107201506
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720150602|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bPHA
100 |aPhạm, Trần Thùy Anh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aThực trạng học kỹ năng nói môn tiếng anh trình độ A1( Bậc 1/6) hiên nay của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế / |cPhạm Trần Thùy Anh
260 |aHuế, |c2019
300 |a54tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1