thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DUO
    Nghiên cứu phản hồi về hoạt động viết hợp tác của sinh viên năm 2, Khoa Tiếng anh, trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Dương, Phước Quý Châu
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nghiên cứu phản hồi về hoạt động viết hợp tác của sinh viên năm 2, Khoa Tiếng anh, trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Dương Phước Quý Châu
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 73tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121357
0025
004DAED66CB-B673-45CF-B4D6-454DA1AB7545
005202107201509
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210720150950|bthuytt|y20210720150911|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bDUO
100 |aDương, Phước Quý Châu
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNghiên cứu phản hồi về hoạt động viết hợp tác của sinh viên năm 2, Khoa Tiếng anh, trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cDương Phước Quý Châu
260 |aHuế, |c2019
300 |a73tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1