thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Đối chiếu hành vi cầu khiến trong tiếng Nga và tiếng Việt ở bình diện ngữ pháp và ngữ dụng /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Đối chiếu hành vi cầu khiến trong tiếng Nga và tiếng Việt ở bình diện ngữ pháp và ngữ dụng / Nguyễn Thị Hiền
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 51tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121358
0025
0044ACFE06D-FD22-4F58-A77A-A2AAA942D791
005202107201511
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720151148|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Hiền
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aĐối chiếu hành vi cầu khiến trong tiếng Nga và tiếng Việt ở bình diện ngữ pháp và ngữ dụng / |cNguyễn Thị Hiền
260 |aHuế, |c2019
300 |a51tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1