thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Cơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E -learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Xuân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E -learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 66tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121360
0025
0045913BD05-9803-4484-9796-4C104B9E0FF7
005202107201516
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720151650|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Xuân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aCơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E -learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Xuân
260 |aHuế, |c2019
300 |a66tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1